Az emberi jogi bíróság Fratanolo-ügyben hozott ítéletén felbátorodva többen jelezték, hogy önkényuralmi jelképpel fognak nyilvánosság előtt mutatkozni. E tevékenységnek azonban nem kívánt mellékhatásai lehetnek, ezért javasoljuk, hogy az érintettek előbb olvassák el az alábbi tájékoztatót.

Két veszélyeztetett csoport van. Az egyiket azok a vicces kedvű fiatalok alkotják, akik a legutóbbi strasbourgi ítélet alapján azt remélik, hogy ha vörös csillaggal díszített ruhát öltenek, akkor egy esetleges hazai büntetőeljárást követően az emberi jogi fórum majd megítél nekik 4.000 eurós kártérítést. A másikba azok a radikális jobboldaliak tartoznak, akik elvi alapon úgy vélik, hogy ha vörös csillag szabadon használható, akkor a horogkereszt, nyilaskereszt, SS-jelvény is hordható az egyenlő bánásmód jegyében.

Ami a vörös csillaggal történő könnyű pénzkereseti formát illeti, látni kell, hogy Fratanolo János és korábban Vajnai Attila azért tudott pert nyerni Strasbourgban, mert mindketten egy bejegyzett, törvényesen működő baloldali párt tisztségviselői voltak és a vörös csillagot egy bejelentett és békés gyűlés során használták politikai nézeteik terjesztése végett. Vagyis az emberi jogi egyezmény 10. cikkében biztosított szabad véleménynyilvánításhoz való jogukat gyakorolták. Korántsem evidens az, hogy ha valaki egy vörös csillagos pólóban megy a haverjaival mulatni, vagy így jelenik meg az egyetemen, akkor e cselekménye a 10. cikk hatálya alá tartozik. Vagyis jó esély van arra, hogy ha Magyarországon egy ilyen cselekmény miatt büntetőeljárás indul ellene és elmarasztalják, akkor Strasbourgban pervesztes lesz. Vagyis könnyen lehet, hogy úgy teszi ki magát egy jogi hercehurcának, hogy a végén kérelmét az emberi jogi bíróság elutasítja.

Amennyiben az adott cselekmény véleménynyilvánításnak is minősül, alaposan kell vizsgálni a jelképhasználat kontextusát. A strasbourgi bíróság ugyanis nem részesíti jogvédelemben azokat, akik egy totalitárius rendszer dicsőitése, önkényuralmi propaganda céljából használják az egyébként betiltott jelképeket. Tehát ha pl. a vörös csillag mellé egy Sztálin-portré vagy egy a Kádár-rendszer iránti nosztalgiát tükröző üzenet is kerül, a véleménynyilvánítási szabadság korlátozása indokoltnak minősülhet.

Még nagyobb körültekintéssel kell eljárniuk a nemzetiszocialista, nyilas eszmék barátainak. Figyelemmel a strasbourgi bíróság joggyakorlatára, pernyertességre igen csekély esélyük van. A Garaudy kontra Franciaország ügyben a bíróságnak egy holokauszttagadó filozófus véleménynyilvánítási szabadságáról kellett döntenie. A kérelmet érdemi elbírálásra alkalmatlannak minősítették, mivel a Garaudy által terjesztett eszmék sértették az emberi jogi egyezmény alapvető értékeit. A bíróság álláspontja szerint a kérelmező visszaélt a véleménynyilvánítás szabadságával, ezért jogvédelem nem illeti meg. De még ha pl. a horogkereszt nyilvános használata esetén nem is állapítanák meg a joggal való visszaélést, bizonyos, hogy a használatot tiltó szabályozással kapcsolatban arra a következtetésre jutna az emberi jogi bíróság, hogy az egy demokratikus társadalomban szükséges. Ennek pedig egyenes következménye lenne a kérelem elutasítása.

Összefoglalva: a vörös csillag csak békés politikai véleménynyilvánítás keretében használható, azonban totalitárius rendszerek dicsőítésére ilyen formában sem. A sarló-kalapács megítélése még bizonytalan. Horogkeresztet, nyilaskeresztet és SS-jelvényt jobb egyáltalán nem használni nyilvánosan. Természetesen az ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból történő használat, vagy a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás során megvalósuló bemutatás mind az öt jelkép esetében jogszerű [Btk. 269/B. § (2) bek.].

Az önkényuralmi jelkép használata továbbra is bűncselekmény Magyarországon. Azok, akiknek véleménynyilvánítási szabadságát a büntetőjogi felelősségrevonás az Egyezmény 10. cikkébe ütköző módon korlátozta, Strasbourgban kártérítésre számíthatnak. Pernyertességük esetén a Legfelsőbb Bíróság (januártól: a Kúria) felülvizsgálati eljárás során fel fogja őket menteni - ugyanis az állam az egyéni jogsérelem orvoslására is köteles egy strasbourgi ítélet alapján.

 


Share |

Leave a CommentTrackback
Leave a Comment
 

Luxembourg

Az EU Bíróság válogatott döntéseinek összefoglalói.

Kamatkalkulátor

A régi Ptk. 301. és 301/A., valamint az új Ptk. 6:47., 6:48. és 6:155. §-a alapján működő ingyenes kamatkalkulátor. A kamatkalkulátor segítségével késedelmi, ügyleti és vegyes kamatot tud számítani. A kamatkalkulátor használata nem igényel regisztrációt.