Az Alaptörvény XXVIII. cikk (3) bekezdés második mondata kimondja, hogy a védő nem vonható felelősségre a védelem ellátása során kifejtett véleménye miatt. Én magam sem kívánom, hogy dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvédet jogilag felelősségre vonják amiatt, mert védőként a büntetőügyben eljáró bíró zsidóságát firtatta. Ő azt állítja, hogy védői kötelezettségét teljesítette az esetleges elfogultsági ok tisztázásakor, mivel  védencét a Dániel Péter elleni tavaly májusi tüntetésen egy ismeretlen zsidó megütötte, de ennek ellenére az idős hölgyet vádolják garázdasággal, tehát a hatóságok kettős mércét alkalmaznak, ráadásul a bíró csak nyolc fő hallgatóságot engedett be a tárgyalóterembe, a kép- és hangfelvétel készítését nem engedélyezte, és a védő egyik bizonyítási indítványát is elvetette, végül a bíró nem a kellő tisztelettel beszélt a védővel és a terhelttel. Szakmai szempontból ez az okfejtés megalapozatlan. Ha a védő által megjelölt körülmények valósak is, az eljáró bíró vallásának, származásának, nemének, szexuális orientációjának, egyéb személyes tulajdonságának semmi köze sincs az elfogultság kérdéséhez. Ha így lenne, akkor például a válópereket sem lehetne lefolytatni, hiszen akár férfi, akár nő ül a pulpitoson, valamelyik peres fél mindenképpen elfogultsággal vádolhatná. Ráadásul a vallását, származását firtató védői kérdésre a bíró nem köteles válaszolni, sőt nem is szabad válaszolnia. Az pedig nem jogi, hanem szakértői kérdés, hogy milyen zavarokkal kűzd az, aki a védencét állítólagosan megütő ismeretlen személyről megállapítja annak zsidó voltát, a neki nem tetsző tárgyalásvezetésről pedig rögtön a zsidók ármánykodása jut eszébe.

 

A védői jogokra, illetve kötelezettségekre történő hivatkozás ugyanakkor azért aggályos, mert alkalmas az egész ügyvédi kar lejáratására. A nyilvánvalóan antiszemita megnyilvánulás ugyanis méltatlan az ügyvédi talárhoz. Dr. Gaudi-Nagy Tamás jobbikos országgyűlési képviselőnek természetes joga van antiszemita kijelentéseket tenni, hiszen antiszemita szavazói ezt várják tőle. A politikusi eszköztárba belefér a meghökkentő, aggodalomkeltő, felháborító kommunikáció, a nyílt provokáció. A gond az, hogy dr. Gaudi-Nagy ezen tevékenységéhez rossz öltözetet választott. Ha mindezt bohócruhában, pizsamában vagy kényszerzubbonyban teszi, senki nem hökkent volna meg, és senki sem háborodott volna fel. Így persze az egész ügynek nem lett volna hírértéke, és dr. Gaudi-Nagy üzenete nem jutott volna el a választókhoz. A provokatív viselkedés kommunikációs előnyeivel dr. Gaudi-Nagy is tisztában van. Jó példa erre az a videófelvétel, amelyen látható, amint a képviselő úr Strasbourgban először az őt rendreutasító francia rendőröket oktatja ki minősíthetetlen angolsággal, majd biztonsági emberekkel cselezve, képviselői igazolványát lobogtatva próbál beszólni Tomislav Nikolić szerb elnöknek, mígnem kizavarják az Európa Tanács épületéből. Az ilyen felvételek alapján minden választó el tudja dönteni, hogy dr. Gaudi-Nagy a reá szavazók érdekeinek eredményes képviselője, avagy egy szánalmas pojáca.

 

Nem szabad megengedni, hogy a bírósági tárgyalótermekben politikai kampányt folytassanak az igazságszolgáltatás szereplői. Mindenki természetesnek veszi, hogy az ügyész és a bíró nem lehet országgyűlési képviselő. Az ügyvédi szintén az igazságszolgáltatás része. Álláspontom szerint kellő tapasztalattal rendelkezünk ahhoz, hogy belássuk: visszás helyzeteket teremt, ha egy hivatását gyakorló ügyvéd egyúttal országgyűlési képviselői mandátummal is rendelkezik. Az összeférhetetlenség törvénybe iktatásával nem fog megszűnni az antiszemitizmus, és dr. Gaudi-Nagy állapota sem fog egy csapásra javulni, de az ügyvédi hivatás tisztessége talán megmenthető.


Share |

Leave a CommentTrackback
Leave a Comment
 

Luxembourg

Az EU Bíróság válogatott döntéseinek összefoglalói.

Kamatkalkulátor

A régi Ptk. 301. és 301/A., valamint az új Ptk. 6:47., 6:48. és 6:155. §-a alapján működő ingyenes kamatkalkulátor. A kamatkalkulátor segítségével késedelmi, ügyleti és vegyes kamatot tud számítani. A kamatkalkulátor használata nem igényel regisztrációt.