Luxembourg

Az alábbi felületen az EU Bíróság legfontosabb döntései (ítéletei, végzései, véleményei) kereshetők kivonatos formában cím, dátum és kulcsszavak alapján. Az összefoglalók célja, hogy egy-egy jogeseten keresztül könnyen megérthetők, megjegyezhetők legyenek a közösségi/uniós jog legfontosabb szabályai. Az összefoglalók segítségével átláthatjuk, hogy egy-egy ismerősen csengő jogeset miről is szólt. Az egyes összefoglalók tetején kék mezőben található címek szerepelnek az adatbázisban. A címek jellemzően megegyeznek azzal az általánosan elfogadott elnevezéssel, ahogyan az adott határozatot említeni, hivatkozni szoktuk. A valamely intézmény által egy másik intézmény vagy valamely tagállam ellen indított perek esetében kitaláltunk olyan nem hivatalos címeket, amelyek segítségével az adott jogeset könnyen felidézhető. Ezek a címek idézőjelben szerepelnek. Minden kivonat négy részből áll.

Az első rész tartalmazza az ügyszámot, a Celex-számot, az ügy megnevezését, a döntés keltét és az európai esetjogi azonosítót (ECLI). A döntésre az ügyszám, a megnevezés, a dátum és az ECLI segítségével kell hivatkozni. A Celex-szám segítségével a különféle nyelvi verziókat kereshetjük az Eur-Lex adatbázisban. (A Jurisvista adatbázisban történő kereséshez a Celex-számban található első betűt ki kell venni, mivel az adatbázis még a régi Celex-számokkal operál.)

A második rész a tényállás rövid összefoglalása. A harmadik részben találhatók a határozat indokolásából kiemelt bekezdések. Ezek szerkesztett idézetek. A határozathozatal nyelve minden esetben a francia. A magyar fordítások forrása a 2004. május 1. után született határozatok, valamint a Bíróság által kiválasztott és lefordított régebbi határozatok esetében a Bíróság honlapja. A 2004. május 1-jét megelőzően született és a Bíróság által le nem fordított határozatok magyar nyelvű fordítását a Jurisvista adatbázisból vettük át. A fordítási hibákat magunk korrigáltuk. A közvetlen hatály körülírására használt bonyolult formulák helyett közérthetően jelezzük, hogy az adott rendelkezés közvetlen hatállyal bír. Az alapító szerződesek (pl. EGK-Szerződés, EK-Szerződés) egyes cikkeinek számozását egységesen átírtuk az Európai Unióról szóló Szerződés (EUSZ), illetve az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) hatályos számozására. A szövegben található, kockás zárójelbe tett hivatkozások jelzik, hogy az adott gondolat korábban melyik döntésben szerepelt. Ha a hivatkozott döntés összefoglalója szerepel vagy szerepelni fog az adatbázisban, akkor a címe látható a kockás zárójelben. Ha feldolgozását nem tervezzük, akkor a Celex-számával jelöljük. Az egyes bekezdések alatt szintén kockás zárójelben ám kisebb karakterekkel szerepelnek azok a döntések, ahol az adott gondolat később meg fog jelenni. Minél több "jövőbe mutató hivatkozás" van egy bekezdés alatt, annál gyakrabban idézte azt később a Bíróság. A kockás zárójeles hivatkozások rendszere lehetővé teszi egy-egy gondolat (tipikusan egy-egy jogelv) fejlődésének végigkövetését a Bíróság gyakorlatában.

A negyedik részbe kerültek a jegyzetek. Ezek egyrészt tartalmazzák a keresési kulcsszavakat, másrészt - indokolt esetben - kiemelik egy-egy határozat jelentőségét. Itt jelezzük továbbá, hogy a határozattal érintett másodlagos joganyag mely hatályos jogforrásban él tovább.

Keresés...
-tól -ig

Cím Filenév

A közzétett összefoglalók - sajátos szerkesztésük okán - szerzői jogi védelem alatt állnak. A PDF formátumban elérhető összefoglalók kinyomtathatók és személyes használatra (pl. vizsgára történő felkészülésre) felhasználhatók. Tilos az összefoglalók megváltoztatása, átszerkesztése, adatbázisba rendezése, kiadása vagy ellenérték fejében történő terjesztése. A magyarugyved.eu logo bejegyzett védjegy; használata csakis a személyes használatra kinyomtatott összefoglalókon megengedett.

Az összefoglalókkal kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit itt küldheti el nekünk.


Üzenet küldéseShare |

 

Luxembourg

Az EU Bíróság válogatott döntéseinek összefoglalói.

Kamatkalkulátor

A régi Ptk. 301. és 301/A., valamint az új Ptk. 6:47., 6:48. és 6:155. §-a alapján működő ingyenes kamatkalkulátor. A kamatkalkulátor segítségével késedelmi, ügyleti és vegyes kamatot tud számítani. A kamatkalkulátor használata nem igényel regisztrációt.